Det var eit effektivt tiltak for oss å gå frå offsettrykk til digital etikettproduksjon. Utfordringar med store opplag og lang leveringstid vart erstatta av mindre opplag, redusert lagerhald og kort leveringstid, som totalt sett er kostnadseffektivt for Lerum. Vi er svært nøgde med samarbeidet vi har med Digital Etikett

Helge Bondevik, innkjøpssjef Lerum
Helge Bondevik, innkjøpssjef Lerum