Fleksibilitet i produksjonen og evne
til å løyse problema som oppstår
er viktig for oss. Dukkar noko
uføresett
opp, finn vi alltid tak i
ein som kjem opp med ei løysing.
Vi har brukt Digital Etikett heilt
sidan starten
i 2009 og kjem til å
halde fram med det.

Espen Lothe, Kinn Bryggeri
Espen Lothe, Kinn Bryggeri