Leveringsføresetnader


Veiledende salgs- og leveringsbestemmelser 2014

Følgende salgs- og leveringsbetingelser kommer bare til anvendelse dersom de er gjort til en del av avtalen og noe annet ikke uttrykkelig er skriftlig avtalt.
Avtalen gjelder for prepress, trykk, ferdiggjøring og bokbind. Den gjelder både for avtaler mellom grafiske leverandører og for avtaler mellom grafiske leverandører og andre kunder.