Digital Etikett har vore ein
solid og god støttespelar
heilt sia eg starta opp med
Alde. Når det går litt raskt
i svingane på garden har
Geir Ove på digitaletikett
alltid stilt opp, både i idefase
og på kjapp levering!

Olav Bleie, Alde Sider
Alde Sider