Dette er Digital Etikett

Dette er Digital Etikett

Me synest me er smarte som trykkjer digitalt

Mange folk i trykkjeribransjen likar å laga silketrykk og bilskilt og alt mogleg. Her i Gaupne lagar me etikettar.